Russisk-kinesisk storøvelse i Sentral-Asia

Russland, Kina og flere andre land holder felles militærøvelse, der nærmere 130 000 soldater deltar, ifølge NTB. Russland og Kina har de siste årene gradvis styrket sitt sikkerhetssamarbeid. Fredag besøkte president Vladimir Putin en militærbase på grensa mellom Russland og Kasakhstan for å bli orientert om øvelsen som har fått navnet Centre-2019. Foruten Russland og Kina deltar også styrker fra Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, India og Pakistan.