– Russisk aktivitet forstyrrer radio – og radarutstyr i Finnmark

Den siste uken har det blitt registrert forstyrrelser på radio- og radarutstyr i Finnmark. Forstyrrelsene ses i sammenheng med russisk testaktivitet.

Det opplyser E-tjenesten fredag. 

Det russiske Forsvarsministeriet meldte på sin hjemmeside 18. desember at ulike enheter fra det russiske Luftforsvaret og Nordflåtens luftforsvarsstyrker i nærmeste fremtid skulle teste radioteknisk utstyr på den nye fregatten Admiral Kasatonov i Barentshavet. 

Aktiviteten ses i sammenheng med den siste ukens rapporteringer og registreringer av forstyrrelser i Finnmark. 

E-tjenesten vurderer det til at forstyrrelsene ikke er tilsiktet, men en bieffekt av de russiske testene. 

Det er forventet at testaktiviteten fortsette på ulike plattformer i tiden fremover, og det kan derfor ikke utelukkes at ytterligere forstyrrelser vil forekomme.