Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_933_russernefårikkeflylaforum_933_russernefårikkeflylahttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=5088Et russisk AN-30B fyller drivstoff på Gardermoen flystasjon. Foto: Frode Lund, Luftforsvaret. /forum-media/PubImages/OS_juli2015001_2.jpg

Russerne får ikke fly lavere

Russiske fly på inspeksjon i Norge ønsker å fly lavere, men anmodes om å fly innenfor radardekning.

Den såkalte Open Skies-avtalen åpner for observasjon av andre nasjoners territorium fra lufta. Avtalen er utformet for å fremme gjensidig forståelse og tillit ved å gi alle deltakere en direkte rolle i å samle inn informasjon om militære styrker og aktiviteter som berører dem. Avtalen er en av de mest omfattende internasjonalt avtaler for å fremme åpenhet og innsyn i militære styrker og aktiviteter.

Russerne kan for eksempel fly over hele Norge og ta bilder, men det anbefales at dette primært gjøres innenfor radardekning. Russland ønsker tidvis å fly lavere enn dette for å sikre gode bilder, og mener Norge praktiserer høydebegrensninger som er i strid med Open Skies-avtalen. Avtalen åpner også for at flygninger kan gjennomføres i ukontrollert luftrom, men det forutsetter gode siktforhold og bruk av visuelle flygeregler.

Vi skal i tråd med avtalen være åpne, men vi ønsker å gjøre det på en sikker måte. Derfor mener vi at inspeksjonsflyet i størst mulig grad bør utføre oppdraget i kontrollert luftrom

– I praksis betyr flyging i ukontrollert luftrom at Norge ikke vil kunne gi full prioritet i luftrommet, men dette er i tråd med ICAOs retningslinjer. Videre vil været og annen lufttrafikk kunne resultere i kanselleringer av flygninger i Norge om Russland ønsker å fly i ukontrollert luftrom. Det har dermed klare operative fordeler å fly i kontrollert luftrom. Vi skal i tråd med avtalen være åpne, men vi ønsker å gjøre det på en sikker måte. Derfor mener vi at inspeksjonsflyet i størst mulig grad bør utføre oppdraget i kontrollert luftrom, altså kan sees på radar, sier seniorrådgiver Ragnhild Hustad, som er sjef for Rustningskontrollkontoret i Forsvarsstaben.

Før jul ble det klar en ny norsk forskrift som setter rammene for slike observasjonsflyginger. Av denne forskriften går det fram en klar anbefaling om at flygingen bør utføres i kontrollert luftrom.

Russerne flyr gjerne én gang i året i Norge, da kommer de på tre arbeidsdagers varsel. Så blir man enige om flyrute – og flyhøyde. Og da kan de fly over akkurat de områdene de ønsker, sammen med norsk eskorte.

– Vi håper med den nye forskriften at russiske fly, for å gi dem de rettighetene som de har i henhold til Open Skies-avtalen, primært vil velge å fly slik at flyet kan sees på radar, altså i kontrollert luftrom. Da har inspektørflyet fortrinn framfor all annen lufttrafikk som kun kan gjøres i kontrollert luftrom. Det viktigste for oss i denne prosessen har vært flysikkerhet, poengterer Hustad.

Det viktigste for oss i denne prosessen har vært flysikkerhet

– I Russland opererer de med et helt annet luftregime og inndeling av luftrommet. I korte trekk følger alle sivile fly faste linjer og vestlige inspeksjoner kan da også fly i ukontrollert luftrom uten at det går ut over sikkerheten og rettighetene i avtalen. Russerne ønsker dette systemet i hele Europa, men det er ikke mulig, med den tette flytrafikken, som også omfatter småfly og droner. Det ville vært veldig uheldig med en episode eller ulykke, sier Hustad.

 

 

forum_933_russernefårikkeflylaforum_933_russernefårikkeflylahttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=5089Et kamera inspiseres før oppdrag. Foto: Frode Lund, Luftforsvaret. /forum-media/PubImages/OS_juli2015001_13.jpg


Det er Luftfartstilsynet som står bak den nye forskriften, som nylig ble presentert i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid (OSSE) i Wien. Der kom det noen spørsmål, men ingen innsigelser.

Det har vært noen uheldige episoder som gjør det nødvendig å klargjøre hvordan slike flygninger skal gjennomføres

– Slike inspeksjoner er å definere som sivile flygninger, og det har vært noen uheldige episoder som gjør det nødvendig å klargjøre hvordan slike flygninger skal gjennomføres. Sist høst var det et møte i Wien om høyderestriksjoner ved slike flygninger, og der var det enighet om at det er legitimt å stille krav om høydebegrensninger. Vi er opptatt av å ikke bryte traktaten. Samtidig prioriterer vi flysikkerhet aller høyest. Ved at flygingene primært foregår i kontrollert luftrom, vil både nødvendig prioritet til flygingene og flysikkerheten best kunne ivaretas, sier Svein Johan Pedersen, seksjonssjef for flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet.

Russland mener også at de britiske høyderestriksjonene over Skottland er et brudd på Wien-dokumentet. Flyet som gjennomfører inspeksjonene er utstyrt med avansert kamerautrustning – i tillegg til militært personell.

Publisert 23. mars 2018 14:31.. Sist oppdatert 23. mars 2018 14:31.