Rouhani: Europeiske soldater i Midtøsten kan være i fare

Irans president sier europeiske soldater i Midtøsten «kan være i fare». Det skjer etter at tre europeiske land klaget inn Iran for brudd på atomavtalen.

Uttalelsen fra president Hassan Rouhani kom i et regjeringsmøte som ble overført på iransk TV.

Det er første gang Rouhani har truet Europa etter at USA ensidig gikk bort fra atomavtalen. De europeiske partnerlandene har forsøkt å redde avtalen, men det har vist seg vanskelig å motvirke amerikanske sanksjoner.

Klaget inn Iran

Det var Storbritannia, Frankrike og Tyskland som tirsdag klaget inn Iran for brudd på avtalen og dermed utløste en tvisteløsningsmekanisme som er nedfelt i den. Det kan blant annet føre til at FN-sanksjoner mot landet blir gjeninnført.

Klagen ble kunngjort tirsdag, i en felles uttalelse fra de tre landene. De føyer imidlertid til at de støtter opp om avtalen, og ikke slutter seg til USAs strategi med «maksimalt press» mot Iran.

I uttalelsen sier de at de har blitt stående «uten noe annet valg, sett i lys av Irans handlinger, enn å melde inn våre bekymringer om at Iran ikke overholder sine forpliktelser».

– Vårt mål er klart: vi ønsker å bevare avtalen, og komme til en diplomatisk løsning innenfor den. Vi vil løse dette sammen med alle partnerne i avtalen. Vi ber Iran om å delta konstruktivt i forhandlingsprosessen som begynner nå, sier Tysklands statsminister Heiko Maas i en uttalelse.

Tvisteløsningsmekanisme utløst

De europeiske partnerlandene i atomavtalen, formelt kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), har siden forrige måned luftet muligheten for å aktivere tvisteløsningsmekanismen som ligger i avtalen. Det er dette landene nå har gjort, og konsekvensen kan blant annet bli at FN-sanksjoner blir gjeninnført.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier han håper partene nå vil forhandle åpent og ærlig.
– Tvisteløsningsmekanismen krever intensiv innsats i god tro fra alle. Som koordinator forventer jeg at alle JCPOA-deltakere går inn i denne prosessen med et slikt sinnelag, sier han.

– Sett i lys av den pågående, farlige eskaleringen i Midtøsten, er det å bevare avtalen viktigere enn noen gang før, legger han til.

Om partene ikke klarer å løse saken gjennom de kommende forhandlingene, går tvisten videre til en rådgivende nemnd, før den eventuelt går videre til FNs sikkerhetsråd.


Diplomatisk seier

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den ble ansett som en stor diplomatisk seier, og trådte i kraft i 2016.

USAs president Donald Trump kunngjorde i 2018 at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

Iranerne har svart ved å trinnvis gå stadig lenger vekk fra avtalen og stadig nærmere en anrikingsgrad av uran som er høy nok til å lage atomvåpen.