Nytt om navn:

Roger Jakobsen

​Oberst Roger Jakobsen er tilsatt for en ny periode på tre år som norsk grensekommisær, med tiltredelse fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.