Nyheter:

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på slottsplassen i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på slottsplassen i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Røe Isaksen skal håndtere Babcock-saker

Frank Bakke-Jensen fratrer i sakene fordi han er nær grensen for inhabilitet når det kommer til ambulanseflyoperatøren.

Det er forsvarsministerens ektefelle som er tilknyttet til selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB, og han er derfor inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet, skriver Regjeringen på sine nettsider

Røe Isaksen blir derfor såkalt settestatsråd, noe man blir dersom man midlertidig overtar ansvaret til en annen statsråd i en bestemt sak.

Babcock overtok driften av alle ambulansefly i Norge i juli i fjor. Både før og etter overtakelsen har ambulansefly stått på bakken og Forsvaret har bidratt med et Bell 412-helikopter til ambulanseoppdrag.

Bell-helikopteret er satt inn tidligere også: Avlastet for trening

Kongen oppnevnte settestatsråden Røe Isaksen i statsråd fredag 14. februar. I 2018 ble Monica Mæland, som da ledet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oppnevnt som settestatsråd i saker som omhandlet Babcock. Hun er imidlertid nå blitt justis- og beredskapsminister, som har ansvar for politi- og redningshelikoptrene. Disse to rollene kan derfor komme i konflikt. 

Ifølge en spørreundersøkelse i januar, mener 7 av 10 at staten bør overta driften av luftambulansen i Norge, skriver Klassekampen. 

I januar besluttet Regjeringen å forlenge stasjoneringen av Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes fram til 15. april.