Riksrevisjonen refser Forsvaret

Det er så mye feil og mangler i regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell, og unntak fra regnskapsreglene, at Riksrevisjonen ikke ser seg i stand til å uttale seg om 2016-regnskapene. Det skriver Riksrevisjonen i en fersk rapport til Stortinget. Blant annet er det avslørt feil i verdsettelsen av de nye F-35-flyene. Forsvarsdepartementet kommenterer kritikken her.