Riksrevisjonen har overlevert en gradert rapport om overgangen til F-35 til Stortinget

​Riksrevisjonen har overlevert en undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne i overgangen fra F-16 til F-35. 
– Som følge av Forsvarsdepartementets vurdering er dokumentet gradert og dermed unntatt offentlighet, opplyser riksrevisor Per-Kristian Foss.
Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35.