Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår en rekke endringer i forsvarsbudsjettet i revidert nasjonalbudsjett.  Forsvarsdepartementet skriver at regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 738,8 millioner kroner, til 51 984 millioner kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Økningen utgjør en vekst på 1,4 prosent.