Nyheter:

Se alle episodene

Episode 9: Vi får et innblikk i oberst Gudbrand Østbyes overgivelse av 4. brigade.