Nyheter:

Natos nordligste flanke

– Jeg kan holde ti foredrag i Brussel om Norges situasjon som ikke er i nærheten av den forståelse og opplevelse man får ved å komme hit, sier viseadmiral Ketil Olsen.

Publisert Sist oppdatert

I toppen av observasjonstårnet på Bjørnsundhøyden forteller to grensesoldater om sine arbeidsoppgaver. Med kikkert og stor interesse studerer viseadmiral Ben Bekkering fra Nederland grenseområdet mellom Norge og Russland. Sjefer fra Natos militærkomité i Brussel har tatt turen til organisasjonens nordligste flanke. Utenfor vinduene skifter været hele tiden mellom sol og tette snøbyger. I tur og orden blir kikkerten flittig brukt av fire viseadmiraler, tre generalløytnanter og en flaggadmiral, mens sjefen for Hæren, Odin Johannessen følger med.


– Hensikten med besøket er tredelt, sier viseadmiral Ketil Olsen til F.

Han er Norges og forsvarssjefens representant i militærkomitéen i Brussel. Det er ikke første gangen en slik reise arrangeres. Hans forgjengere har tidligere gjennomført tilsvarende program.

– For det første vil vi vise Norge, ytterkanten av Nato og Schengen. Det er viktig at de får se området i virkeligheten. For det andre betyr det mye at de får en opplevelse av forholdene og vårt naboskap med Russland. For det tredje vil vi fortelle og vise hvilke kapasiteter vi disponerer og hva som er våre begrensinger. Dersom de skal hjelpe oss, er det også viktig at de får se hvilke forberedelser vi har gjort.

Dersom de skal hjelpe oss, er det også viktig at de får se hvilke forberedelser vi har gjort

– Disse turene har så absolutt gitt mersmak. De er til svært stor hjelp for å gi forståelse for Norges situasjon. Hvordan man ser på trusselen mot Nato er nokså forskjellig om man står i Hellas, Italia, Latvia eller Norge. Er det terror, immigrasjon, Russland eller økonomisk kriminalitet? Jeg kan sikkert holde ti foredrag i Brussel om Norges situasjon som ikke er i nærheten av den forståelse og opplevelse man får ved å faktisk komme hit.

Hvordan man ser på trusselen mot Nato er nokså forskjellig om man står i Hellas, Italia, Latvia eller Norge. Er det terror, immigrasjon, Russland eller økonomisk kriminalitet?

– I år har jeg invitert noen representanter fra nærområdene, Estland, Storbritannia, Danmark og Nederland. Frankrike er en stor og viktig alliert. Spania, Italia og Tyrkia representerer sørområdene. I Nato er vi opptatt av det vi kaller 360-gradersperspektivet. Alle har vi ulike perspektiver, men alle skal med.


– Dere har ikke ligget på latsiden?

– Nei, programmet er svært tettpakket. Vi har forsøkt fylle hvert minutt. Men skal vi klare å rekke over en lang nasjon som Norge på noen få dager så må tiden utnyttes maksimalt. Vi startet i Oslo med Forsvarsdepartementet og forsvarsstaben for å få en forståelse av det strategiske nivået. I Bodø fikk vi presentert det operasjonelle, kommando og kontroll, og her i Kirkenes ser vi på det taktiske, grensen mot Russland og hvordan Norge håndterer dette. Det er ulike syn på om Russland utgjør en trussel. For Norge er det ikke en trussel, men vi må jo alltid være oppmerksomme på det som skjer.


– Hva er tilbakemeldingene fra deltakerne?

– De er overveldet, men jeg må jo innrømme at dette også er et bevisst innsalg av Norge. De sier det er interessant å se hvordan vi håndterer nærområdene våre, de er veldig imponert over de vernepliktige og standarden på bataljonen her oppe, kompetansen til personellet, norsk utstyr og norske holdninger. 

De er overveldet, men jeg må jo innrømme at dette også er et bevisst innsalg av Norge

Sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannessen deltok selv i det meste av programmet i Kirkenes og sier til F at dette er et svært viktig besøk.

– Forståelse for ulike perspektiv er avgjørende på dette nivået. Dette er personer som gir råd til sine respektive lands delegasjoner og forsvarssjefer. Dersom vi gjennom demonstrasjoner og presentasjoner kan bidra til at hele bildet blir bedre malt, og slik at det gis en best mulig forståelse av vår situasjon, ja da har vi gjort en god og viktig jobb. Dette er også en fin anledning til å bli bedre kjent med militærrepresentantene og de enkelte nasjoner. For meg som jobber nasjonalt, og som skal sørge for at vi nasjonalt lever opp til våre allianseforpliktelser så er dette en av ikke veldig mange muligheter jeg har for å møte Nato og Natos offiserer på dette nivået. Det gir meg en god mulighet til å orientere meg om hvilke oppfatninger de ulike medlemslandene i Nato har om saker som berører mitt arbeide. Det er viktig for å få en bedre forståelse for de ulike vurderinger som legges til grunn i en allianse som Nato.


– Er du fornøyd med det du kan vise frem?

–  Det er ingen hemmelighet at jeg er svært stolt av måten våre soldater løser sine oppgaver. Et slikt besøk gir våre allierte en anledning til å møte norske soldater, slik at de selv kan danne seg et bilde av hva vi kan bidra med, sier generalmajor Odin Johannessen til F. 

Et slikt besøk gir våre allierte en anledning til å møte norske soldater, slik at de selv kan danne seg et bilde av hva vi kan bidra med

På Pasvik grensestasjon er sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger, oberstløytnant Jørn Qviller guide. En innlagt alarmdemonstrasjon gir anledning til å vise avdelingens beredskap og noe av det materiellet som den disponerer. De to soldatene Lauvrak og Brevig får sjeldent fint besøk på rommet og spørsmålene er mange: Hvorfor Forsvaret? Fungerer det greit at gutter og jenter bor på samme rom? Hvordan er tjenesten? Hva skal du gjøre når du er ferdig i Forsvaret? Trives du? Og gjestene lar seg imponere over svarene. På spørsmål fra F om hva reisefølget husker best fra oppholdet på Natos nordflanke svarer viseadmiral Eric Chaperon fra Frankrike at det er vanskelig å plukke ut én ting.

– Dersom jeg må velge, vil jeg nok si profesjonaliteten, entusiasmen og hjelpsomheten til de vernepliktige soldatene jeg møtte. Alle gode soldater med et åpent sinn og smilende unge mennesker.

***

Hva gjorde mest inntrykk på deg? 


Flaggkommandør Igor Schvede, Estland:
Vi møtte motiverte og profesjonelle mennesker og da spesielt de vernepliktige.

Viseadmiral Ben Bekkering, Nederland:
Du kan merke Nordområdenes strategiske betydning når du er i Kirkenes-området. Men mest av alt vil jeg huske det militære personellets iver og entusiasme.

Viseadmiral Stefano Dotti, Italia:
En ny «kreativ» måte å utføre førstegangstjenesten på. Jeg er virkelig imponert over entusiasmen som unge mennesker viste. Det var ikke «enveis»-interaksjon, men ekte verdiskapning for dagens og fremtidige generasjoner.

Generalløytnant Nihat Kökmen, Tyrkia: 
Uten tvil snø og smilende ansikter over alt. All snøen må være en stor utfordring for Forsvaret. De vernepliktige var svært dyktige.

Generalløytnant Sir George Norton, Storbritannia:  
Jeg var imponert over den profesjonelle håndteringen av forholdet til Russland – med fokus på avskrekking og dialog, og motivasjonen og profesjonaliteten til de vernepliktige på grensen.