Nyheter:

Strammere rutiner på Ørland hovedflystasjon skaper reaksjoner. Forsvarsbygg viser til sikkerhetsloven.
Strammere rutiner på Ørland hovedflystasjon skaper reaksjoner. Forsvarsbygg viser til sikkerhetsloven.

– Bygger barriere mot lokalsamfunnet

Strammere rutiner på Ørland hovedflystasjon skaper reaksjoner. Forsvarsbygg viser til sikkerhetsloven.

Publisert Sist oppdatert

På bildet står Adresseavisens journalist Frank Cadamarteri i «innsjekkingsskranken» til Forsvarsbygg på Kysthotellet på Brekstad. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skulle åpne en ny vedlikeholdshall, men før Cadamarteri og andre journalister, fotografer og gjester ble fraktet inn på byggeområdene på Ørland hovedflystasjon, måtte telefonene legges i en konvolutt.

– Helt utrolig at de kan velge å gjøre noe slikt i 2017, mener Cadamarteri.

Han og andre journalister er kritiske til hvordan arbeidsforholdene for medier som vil dekke milliardutbyggingen på Ørland har utviklet seg.

– Fotoforbudet har gjort det vanskelig å omtale gigantutbyggingen skikkelig. Vi har gjentatte ganger tatt opp dette med Forsvarsbygg, uten at det har hjulpet. De har heller ikke klart å frigi bilder fra utbyggingen, slik de har lovet oss, sier Cadamarteri.


Fotoforbud. Forsvarsbygg avviser kritikken og henviser til sikkerhetsloven, som sier at det er forbudt å ta bilder inne på flystasjonen.

– Vi må forholde oss til de reglene som gjelder, og det er fotoforbud inne på flystasjonen. Derfor måtte telefoner med fotomulighet legges igjen utenfor, sier utbyggingsdirektør Olaf Dobloug.

– Men vanlige kameraer var altså ok?

– Ja, fordi vi da mente vi hadde kontroll på dette. Mobiltelefoner er det vanskeligere å holde styr på.

– Samtidig som pressen nektes å ta bilder på utsiden av bygget, står det to fotografer fra luftvingen og tar bilder ute. Hva tenker du om det?

– Det synes jeg er helt greit, fordi de er opplært til å ta bilder på basen.

– Er ikke pressen opplært til å ta bilder?

– Ikke i forhold til området det skal tas bilder på. I tillegg går vi gjennom bildene til
luftvingens fotografer før de blir frigitt.

– Er ikke dette en måte å begrense pressens mulighet til å rapportere fra et milliardprosjekt?

– Dette er en måte å styre pressen på som vi er satt til å ivareta på vegne av Forsvaret.

Dette er en måte å styre pressen på som vi er satt til å ivareta på vegne av Forsvaret

– Du synes ikke det er for strengt overfor media?

– Nei, for det er slik vi gjør dette, også i fremtiden.

– Er dette en overdrevet sikkerhet?

– Nei. Vi mener at dette forstår folk, at slik må det være, sier Doubloug.

– Pressen fikk mulighet til å ta bilder av forsvarsministeren inne på modulområdet og vi la til rette for å filme en overflygning, påpeker han.

I modulområdet var ikke resten av basen synlig. Overflygningen ble kanselert.

– Vi har bortvist folk som har brutt telefonforbudet. Vi er nødt til å ha en streng linje. Det er et fotoforbud fastlagt ved lov, sier han.

Vi er nødt til å ha en streng linje. Det er et fotoforbud fastlagt ved lovBrudd.
Da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kom for å åpne hallen, ble hun sluset inn gjennom en åpning i den nye vedlikeholdsbygget. Utenfor spilte Musikklaget Kornetten en velkomstfanfare. Det fikk verken Forsvarets forum, NRK, TV2, Adresseavisen, Fosna-Folket eller Nationen lov til å ta bilder av før musikerne kom på innsiden av portene, som så ble lukket for utsyn. Luftvingens to fotografer fikk derimot ta bilder som de ville overalt på stasjonen og under seremonien.

Under forsvarsministerens tale fikk en av kokkene som var tilstede for å servere mat, en tekstmelding som hørtes godt for de besøkende.

– Det var ikke slik det skulle være. Det var et brudd på reglene, sier Olaf Doubloug.

Et par andre personer var også utstyrt med mobiltelefoner i og utenfor hallen, blant annet en representant fra Doublougs egen kommunikasjonsorganisasjon.

Seremonien i hallen varte i en drøy time, før journalister og fotografer ble sluset videre til et møte mellom forsvarsministeren og bygningsarbeiderne i en kantine på Ørland. Der var fire store kaker satt frem. Her var det lov å ta bilder, men ikke ut av vinduer eller mot flyplassen. Pressen fikk derimot lov å ta bilder ut gjennom vinduene under en kort busstur inne på basen. Motivet var en jordhaug og en gravemaskin som sto stille.


– Vi forsøkte å imøtekomme det behovet pressen hadde for bilder innenfor de gitte rammer, sier Mirella Bodini, fagleder for ekstern kommunikasjon og omdømme i Forsvarsbygg.

Presse- og informasjonsoffiser Sigurd Tonning-Olsen sier til Forsvarets forum at sikkerheten vil bli skjerpet når F-35 kommer til flystasjonen.

– Det vil bli et strengere regime med F-35 på basen enn vi har hatt med F-16, sier Tonning-Olsen.

Det vil bli et strengere regime med F-35 på basen enn vi har hatt med F-16 

Kritiske. Både TV2s og NRKs fotografer ristet på hodene over mulighetene de ble gitt til å filme. Journalist Heidi Venæs i TV2 har besøkt Ørland flystasjon minst 20 ganger i løpet av sine 25 år i TV-kanalen. Hun sier hun aldri har opplevd en slik begrensning av pressens arbeid. Tidligere har de tatt med egen bil inn på flystasjonen, og de har aldri før blitt fratatt mobiltelefonene. 

– Vi kan ikke ha det slik neste gang vi kommer til Ørland, for da kommer flyene og vi skal sende direkte. Vi reiste for å filme klargjøring av bygg, og fikk ingenting. For oss handler det om å få filme slik at vi kan lage tv, sier hun. 

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen reagerer på at Forsvarsbygg legger så sterke føringer for fotografering inne på flybasen der mange milliarder norske skattekroner brukes.

– Det høres ut som om noen har gått for langt. Dette bærer preg av både overstyring og en kontroll som kanskje er i meste laget. Forsvarsbygg må gjerne konferere med oss og få råd av oss til neste gang om hvordan de bør forholde seg til fotografering og pressens arbeidsvilkår, sier Floberghagen.

Dette bærer preg av både overstyring og en kontroll som kanskje er i meste laget

Bygger barriere. Ordfører Tom Myrvold har lang fartstid fra Forsvaret, og han hadde lagt igjen sin egen telefon på kontoret, siden det var telefonforbud på basen under besøket.

– Men: Jeg ser en stor base som skal bygges i en liten kommune. Den skal få dobbel sikring og bringer assosiasjoner til det gamle Øst-Tyskland, med piggtrådgjerder og deteksjonssystemer som visuelt og psykisk sett skaper avstand til befolkningen. Der må Forsvaret ta grep og være i mye tettere dialog med lokalsamfunnet om dette skal fungere, sier han.


– Forsvaret bygger nå en slags barriere mot lokalsamfunnet.

– Hva må gjøres?

– Man må bli mer åpen. Forsvarsbygg tar et grep nå og flytter et kontor ut av basen og sikrer tilgang til dem på en annen måte, det er bra, mener ordføreren.