Rekrutterings-offensiv

Foredraget «Noe mer enn en jobb - karriere i Forsvaret» vakte stor interesse hos drøyt 150 studenter i Trondheim.

Karrieredagen ved NTNU Dragvoll består av 26 bedrifter og organisasjoner som konkurrerer om studentene. Ifølge både arrangørene og leder for Forsvarets rekruttering, major Aslak Berge, var oppmøte på 150 rekord.

– Vi fortalte blant annet om konkrete stillinger innen etterretning.  Vi er overveldende fornøyde med responsen. Dette er første gang vi er her i sånn skala. Ungdommen gir veldig positiv respons. Mange har førstegangstjeneste fra før og stor interesse for å komme tilbake til Forsvaret, sier Berge.

Mange har førstegangstjeneste fra før og stor interesse for å komme tilbake til Forsvaret

– Godt selektert
Han poengterer hvor viktig selekteringen til førstegangstjenesten er. 
– Førstegangstjenesten har et kvalitetsstempel. Her har vi møtt mange som har kommer seg videre og tar utdanning, og som ønsker seg tilbake i Forsvaret. Det synes som vi har god selektering til førstegangstjenesten. At vi får de gode folkene inn, og at de er relevante og gjenbrukbare etterpå.

Utfordringen blir å få mangfoldig rekruttering, tror Berge som har fortalt om Utdanningsreformen.

– Å få inn folk med forskjellig kompetanse og tilnærming blir viktig.  Vi bør hente sivil kompetanse og gi militært påfyll. Før var det kontra, at Forsvaret ga militær kompetanse, hvorpå folk fikk sivil utdanning, sier Berge.

Han får medhold fra løytnant Hilde Holthe Øvre som er sesjonsoffiser på Værnes.

– Det viktigste vi informerer om er mulige koblinger mellom sivil utdanning og Forsvarets gode muligheter.


Viktig om sivilt
Gry Bohne Hauge fra Forsvarets mediesenter legger vekt på sivile stillinger.
– Folk tenker alle i Forsvaret er militære. Vi har fått frem bredden blant sivilt ansatte med mange typer stillinger. Studentene synes det virker spennende at sivile kan jobbe for noe som er større enn en selv, beretter Hauge.

Student Ole Bjørn Lien Sundgot (21) mener Forsvaret fremstår som en veldig bra mulighet flere burde benytte.

– Selv om jeg savner litt gledes-følelsen jeg fikk i førstegangstjenesten, vurderer jeg sterkt å satse på Forsvaret. Jeg har venner som fortsatte etter førstegangstjenesten, så jeg har klart hørt motiverte tilbakemeldinger. Å møte folk her på standen gir direkte svar på hva jeg kan få ut av Forsvaret. Det hjelper meg å avgjøre min satsing, sier en fornøyd Sundgot.

Å møte folk her på standen gir direkte svar på hva jeg kan få ut av Forsvaret

Han får medhold fra Marvel Leonhardsen (33) som kommer fra Filipinene og har bodd i Norge i sju år.

– Jeg er ikke så høy så jeg vet ikke om det går an å få jobb i Forsvaret. Men jeg ville gjerne likt å jobbe i Forsvaret, og er nysgjerrig. Jeg liker tanken på å beskytte Norge, sier hun engasjert.

Tommy Jee Westermann (20) mener Forsvaret er et mulig valg for karrierevei.
– Å jobbe ute og bruke både hjerne og kropp friser. Men jeg er nok usikker, fordi Forsvaret kan være vanskelig hvis man er i et forhold. Man blir masse borte. Jeg jobber også med musikk. Da blir det å reise bort det største motargumentet.