Nyheter:

Regner med økt etterretning

Forsvaret tror det vil bli økt etterretning under Nato-øvelsen Trident Juncture – spesielt på cybersiden.

Publisert Sist oppdatert

Både Cyberforsvaret og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) bekrefter overfor Forsvarets forum at de tror en økning av cybertrusler vil åpenbare seg når Nato-øvelsen drar til i løpet av høsten. Rundt 40 000 soldater fra 30 land er ventet til øvelsen.

– Det vil opplagt skje etterretning under Nato-øvelsen, sier kommandør Hans Kristian Herland som er sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling.

– Vi forventer en «peak» – en økende grad av aktivitet og trusler mot Forsvarets systemer under øvelsen. Vi forbereder oss for det, sier kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret Knut Grandhagen.

Det vil opplagt skje etterretning under Nato-øvelsen

Det er de senere årene blitt rapportert om angrep i cyber-domenet flere ganger, og eksemplene på angrep i andre land er etter hvert blitt mange.

Verken Herland eller Grandhagen ønsker å være konkrete på hvor truslene i mange tilfeller kommer fra, men det er heller ingen godt bevart hemmelighet at russiske cyberangrep og etterretning har vært svært aktive siden invasjonen av Ukraina og Krim.

Under Trident Juncture vil både Nato og Forsvaret benytte seg av nye kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger for første gang. Det i seg selv vil være interessant for mange andre nasjoner, i tillegg til den interessen som følger med store flernasjonale militærøvelser.

 
Også den fysiske interessen for norske militærleirer og baser merkes. Flere ganger har vaktmannskaper avvist mennesker med kamera utenfor militærbaser, og noen ganger også bortvist «turister» i båter og kajakker på utsiden av sjøbaser både på Haakonsvern og ved basene på Sortland og Ramsund.

– Det er generelt en høy etterretningsinteresse for Forsvaret. Vi opplever at det er oppmerksomhet rundt vår leire og aktiviteten Forsvaret står for. Det rapporteres om dette fra avdelingene.

Hans Kristian&nbsp;<SPAN style=&#34;COLOR: &#34;></SPAN> <SPAN style=&#34;COLOR: &#34;></SPAN> <SPAN style=&#34;COLOR: &#34;></SPAN> <SPAN style=&#34;COLOR: &#34;></SPAN> <SPAN style=&#34;COLOR: &#34;></SPAN> <SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>Herland</SPAN>
Hans Kristian  Herland

– Har det vært en økning?

– Jeg vil ikke krisemaksimere dette. Vår egen fokus har endret seg. Økt fokus fører med seg økt rapportering. De seneste årene har cyberdelen av etterretningsforsøkene økt, men det er jo fordi man ikke hadde dette før. Mennesker i teig har det vært siden den kalde krigen, selv om mye av det som skjer nok er potensielt ufarlig, sier Herland.

– Hva med droner?

– Dette er et virkemiddel som en motstander lett kan bruke og som også vi har et fokus på, sier Herland.

Sikkerhetsleder i Sjøforsvaret, Torolf Bertil Oskar Eide, sier de rapporterer til FSA når de har hendelser, som for eksempel brudd på fotograferingsforbudet.

– Vi har fra tid til annen noen eksempler der vi mener fotograferingsforbudet blir brutt, sier Eide.

– Er det økninger i antallet saker der Haakonsvern får uønsket oppmerksomhet?

– Denne vurderingen er det FSA som gjør, sier Eide.

***

Han sier etterretningstrusselen generelt er høy mot flere sider av samfunnet, også mot Forsvaret.

Martin Bernsen
Martin Bernsen

– Presset mot Forsvaret har vært stabilt høyt. Opp mot Nato-øvelsen Trident Juncture har vi økt fokus på å forebygge etterretningsvirksomheten, sier Bernsen.

– Det drives etterretning mot Norge på forskjellige arenaer og på ulike måter. Det finnes tradisjonell innhenting, enten ved å bruke etterretningsoffiserer, kilder eller fotografering. De siste årene har det vært rapportert om droneaktivitet knytte til øvelser. Dette kan være fremmed etterretning, men kan også være helt ufarlig.

– Vil PST være i øvingsområdet under Trident Juncture?

– Jeg kan bekrefte at PST er representert i alle landets politidistrikter, også i det aktuelle øvingsområdet, sier Bernsen.