Regjeringens orientering om alliert mottak holder ikke mål, mener Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet mener regjeringens orientering om alliert mottak i revidert nasjonalbudsjett ikke holder mål, skriver Bladet Vesterålen. Andøya flystasjon skal likevel ikke utrangeres og avhendes, i tråd med stortingsvedtaket fra 2016. Tvert imot opplyser regjeringen at Andøya skal ha en beredskapsrolle og at Forsvaret skal beholde «noe» av infrastrukturen ved flyplassen. Den militære verdien av Andøya stemples som «høy». Arbeiderpartiet – som er en del av forsvarsforliket om Andøya – kommenterer saken på denne måten overfor Bladet Vesterålen:
– Etter flere utsettelser får vi heller ikke nå presentert noen plan for alliert mottak. Regjeringa har utsatt dette ved flere anledninger, og i sitt svar til vårt skriftlige spørsmål sa statsråden at hovedtrekkene vi fikk presentert i revidert nasjonalbudsjett var tilstrekkelige. Men vi fikk ingen svar. Det er viktig at vi snart får presentert hvilke konsekvenser alliert mottak får både for Bodø og Andøya, sier Anniken Huitfeldt, som er forsvarspolitisk talskvinne.