Regjeringen ber om fagmilitært råd fra forsvarssjefen

Fredag klokken 16.00 vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevere et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, i Forsvarsdepartementets lokaler. I mandatet vil Regjeringen be forsvarssjefen utarbeide et fagmilitært råd som innspill til Regjeringens nye langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen planlegger å fremme en ny langtidsplan for Stortinget våren 2020.