Nyheter:

ORDKNAPP: Italienerne ble ønsket velkommen da de kom, men var svært ordknappe i Åndalsnes, og på Lesja tok de grep og slettet bilder da en journalist fra lokalavisa dukket opp. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD
ORDKNAPP: Italienerne ble ønsket velkommen da de kom, men var svært ordknappe i Åndalsnes, og på Lesja tok de grep og slettet bilder da en journalist fra lokalavisa dukket opp. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD

Reagerer på bildesletting

– Norsk lov gir ingen rett til å kreve sletting av bilder.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Norsk Presseforbunds leder Elin Floberghagen, som reagerer på historien om at en journalist fra Gudbrandsdølen Dagningen måtte slette bilder han hadde tatt av italienske soldater på et jorde i Lesja.

– Hvis representanter fra Nato eller Forsvaret har bedt en fotograf om å slette bilder, er dette selvsagt noe vi reagerer på. Nato-øvelsen er en stor og viktig begivenhet i samfunnet som mediene har rett til å rapportere fra. I tillegg er lokalbefolkningen i Lesja og Dovre direkte berørt ved at de får 2000 soldater til deres lokalsamfunn i løpet av høsten 2018. Det er klart at det må omtales, også i form av bilder, sier Floberghagen. 

Det var da italienske soldater ankom Lesja at GDs journalist tok bilder av soldater på et jorde, noe som soldatene sa ja til. Senere dukket en kommandant opp og krevde bildene slettet. Det etterkom journalisten. 


– Norsk lov gir ingen rett til å kreve sletting av bilder man ikke ønsker publisert. Derimot kan man påklage publiseringer i etterkant, enten til Pressens Faglige Utvalg eller til domstolen. Å kreve sletting av journalistiske bilder fremstår som et forsøk på å gripe inn i pressefriheten, sier presseforbundets leder Elin Floberghagen

Hun anbefaler Nato-styrkene og Forsvaret å la mediene gjøre jobben sin, og stole på at de gjør egne redaksjonelle vurderinger.

– Dersom de mener det er informasjon eller personer som må beskyttes av taktiske/sikkerhetspolitiske hensyn, kan man gå i dialog med redaksjonen eller fotografen og forklare dette. Da vil mediene ha det med i sine vurderinger av hva som skal publiseres, sier Floberghagen.

Major Torbjørn Danielsen er prosjektoffiser for informasjon under Nato-øvelsen. Han erkjenner at man ikke ønsker episoder som den på Lesja.

– Forsvaret og Nato ønsker mest mulig åpenhet rundt øvelsen, og det er det vi jobber for.

Forsvaret og Nato ønsker mest mulig åpenhet rundt øvelsen, og det er det vi jobber for

Soldatene som kommer skal ha et soldatkort med seg, og det inneholder blant annet informasjon rundt media – og om å være åpen og positiv til henvendelser. Om den italienske styrken har fått denne informasjonen, vet jeg ikke, sier Danielsen.

Italienerne var også svært unnvikende til journalister og fotografer da de som den første del av Nato-styrkene ankom Åndalsnes. Det har det norske forsvaret nå løftet høyt opp i Nato-kjeden for å få slutt på.

– Men vi kan jo ikke garantere at alle 29 alle nasjoner er like godt trent og imøtekommende ovenfor media. Men det er det vi jobber for at de skal være under øvelsen, sier Danielsen.

Han peker på at det kan være områder som er avsperret eller skjermet, for eksempel på grunn av sensitivt utstyr, men da skal det være skiltet og varslet godt også overfor media.

– Men jeg ser jo at italienske soldater på et jorde i Lesja ikke er veldig sensitivt, sier han.