Rapport: Sykestue venter to måneder på medisiner

Nå er det tomt for skabb-medisin ved sykestuen i Garnison Sør-Varanger. Det kan ta uker før medisinen kommer.

​Nå om dagen er det tomt for medisin mot skabb på Garnison Sør-Varangers (GSV) sykestue og på apoteket i Kirkenes, sier avdelingssykepleier Line Nilsen til Forsvarets forum. Det er en konsekvens av lang leveringstid. 

– I det siste har det gått veldig lang tid fra vi har bestilt. Vi går tomme for medisinene vi behøver. Man kan bestille store lager, men da går det ut på dato, sier avdelingssykepleieren.

Artikler som det går mye av i perioder, som ibux, paracet og nesespray, kan de raskt gå tomme for og bli nødt til å vente på i ukesvis.

– Noen ganger går det fort, noen ganger tar det uker. Når det tar lang tid får vi ikke behandlet før vi får tak i medisinene. Et alternativ er å kontakte apoteket og få det derfra. 

Hun betegner situasjonen som frustrerende.

Fikk du med deg saken om bataljonssjefen som ga fra seg sokkene sine fordi soldatene ikke hatt fått utdelt nok?

Utfordring ved flere av sykestuene

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Hansen, har varslet om leveringstiden etter at han besøkte Grensevakten i slutten av oktober.

– Tidligere fikk man medisiner innen to dager direkte fra leverandør, skriver han i rapporten, og forklarer at den lange leveringstiden er en følge av opprettelsen av Sentralt distribusjonssenter (SDS) i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kommunikasjonssjef i Hæren, Per Espen Strande, skriver til Forsvarets forum at lang leveringstid på medisiner er en utfordring ved flere av sykestuene i Nord-Norge.

Har du opplevelser med den lange leveringstiden? Ta kontakt med Forsvarets forum på [email protected] eller kryptert over appen Signal på nummer +4745204315

– Kan ta uker

Akif Mandzuka, som tidligere har vært avdelingslege ved sykestuen på GSV, sier til Forsvarets forum at han er kjent med problematikken som løftes i rapporten fra Hovedverneombudet. 

– Jeg vet at avdelingssykepleier har nevnt det flere ganger at det har tatt lenger tid å få medisiner. At det kan ta opp til flere uker. Alt fra reseptbelagte medisine til andre medisiner som hostesaft og så videre. Alt egentlig. Bortsett fra vaksiner.

Ny ordning

For to år siden endret Forsvaret måten sykestuene bestiller medisiner og sanitetsmateriell. Grunnen var at de ønsket bedre kontroll med og bedre sporing av lagerbeholdningene. Før bestilte sykestuene selv artiklene de trengte rett fra leverandøren, nå går bestillingene gjennom en kanal som kalles Sentralt distribusjonssenter (SDS).

Forsvaret så at det var behov for et samlet beredskapslager for medisiner, blant annet for å kunne levere raskt til internasjonale operasjoner. Fordi medisiner har begrenset holdbarhet, måtte man rullere disse lagrene ut i avdelingene. Derfor ble alle avdelingenes bestillinger samlet i distribusjonssenteret.

– Løsningen skal effektivisere logistikken og bidra til økt beredskap og forsyningssikkerhet, skriver Hans Meisingset, seniorrådgiver i Forsvarets logistikkorganisasjon i en e-post til Forsvarets forum.

– Et viktig bakteppe for omleggingen er en situasjon med generell mangel på legemidler, legger han til.

Les også: Lange vaskekøer, tøy som ikke blir vasket grundig nok og kaserner som ikke tåler flere vaskemaskiner - dette er noen av problemene med den nye vaskeordningen i Indre Troms.

Forberedt på noen problemer

Seniorrådgiveren opplyser at FLO var forberedt på at det kunne bli noen problemer i implementeringsfasen. 

– Det har i en del tilfeller tatt lenger tid enn tidligere å få medisiner gjennom forsyningskjeden. Den nye løsningen innebærer lenger framføringstid enn ved gammel løsning.

Han forklarer at det er iverksatt tiltak for å forbedre løsningen med det Sentrale distribusjonssenteret. Både bestillingslister og planleggingsruter er endret for at det skal kunne leveres raskere.

– Lagerbeholdninger tilpasses fortløpende, og ny transportavtale gjør det mulig med raskere framføring ved behov.