Radontiltak

​Forsvarsbyggs radonkartlegging i 2012-2016 viste at 510 av 1500 boliger hadde behov for tiltak. Fortsatt er statusen for 183 boliger og forlegninger uklar, i følge Arild Øvergaard, eiendomssjef i Forsvarsbygg. 152 av disse er i Nord-Norge, flest i Setermoen og Bardufoss leir.