Quiz:

Oljelager i brann i Måløy.
Oljelager i brann i Måløy.

Quiz om 2. verdenskrig: 1941

27. desember 1941 blir kaptein Martin Linge drept under en operasjon i Norge. Vet du hvor?

I siste utgave av papir-F publiserte Forsvarets forum eget quiz-hefte om 2. verdenskrig. Forsvarets forum skal publisere alle de 130 spørsmålene på forsvaretsforum.no. Her kommer spørsmål 21-30:

powered by Typeform
Powered by Labrador CMS