Putins statsministerkandidat godkjent av parlamentet

Mikhail Misjustin, er godkjent av statsdumaen i Russland.

Et stort flertall i underhuset, kjent som statsdumaen, stemte for å godkjenne Misjustin. Han har fram til nå vært sjef for det føderale skattevesenet.

Misjustin etterfølger Dmitrij Medvedev, som onsdag gikk av som statsminister for å la Putin gjennomføre foreslåtte endringer i grunnloven.

Det er uklart om Misjustin, som til nå har vært en relativt ukjent teknokrat, er en midlertidig løsning, eller om han kan bli utpekt som Putins etterfølger. Han har nesten ingen politisk erfaring fra før, og det har heller ikke vært kjent at han har hatt noen politiske ambisjoner.

Vektlegger økonomisk vekst

I en TV-sendt sesjon i parlamentet tidligere torsdag forsvarte Misjustin sitt kandidatur. Der vektla han å forbedre Russlands haltende økonomi og øke levestandarden for folk flest.

– Presidenten vil at kabinettet skal satse på økonomisk vekst og hjelpe til med å skape nye jobber. Økning i realinntekt er en prioritet for regjeringen, sa Misjustin.

Han sa også Russland hadde alle de nødvendige ressursene til å gjennomføre målene til presidenten.

ENDRINGER I GRUNNLOVEN

Det var i går at Russlands statsminister Dmitrij Medvedev har levert sin oppsigelse for å gi president Vladimir Putin mulighet til å gjennomføre endringer i grunnloven.

Medvedev meldte selv om oppsigelsen under en TV-sending sammen med Putin.

Oppsigelsen kommer samme dag som Putin holdt sin årlige tale i nasjonalforsamlingen om rikets tilstand. Putin varslet tidligere onsdag at han ville avholde en folkeavstemning om endringer i grunnloven.

Ifølge Reuters går Medvedev av for å gi Putin mulighet til å gjøre de forandringene i grunnloven som han ønsker. Medvedev sier at endringene vil føre til betydelig omveltning i maktbalansen i landet.

Putin sa i talen at han vil gi nasjonalforsamlingen myndighet til å utnevne statsminister og regjeringsmedlemmer for å styrke nasjonalforsamlingens rolle. I dag er det presidenten som gjør dette.

Samtidig understreket han at presidenten skal beholde retten til å kunne avskjedige både statsminister og regjeringsmedlemmer.

UTNEVNES I NY STILLING

Medvedev har vært statsminister siden 2012. Før det var han president i perioden 2008 til 2012. Han regnes som en nær støttespiller til Putin og har hatt høytstående stillinger i regjeringen helt siden Putin ble president for første gang i 1999.

Putin takker Medvedev for hans tjeneste, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Men det påpekes også at regjeringen ikke har oppfylt kravene som er blitt satt for den.

Medvedev ventes å bli utnevnt i en høytstående sikkerhetspolitisk stilling når den nye regjeringen er på plass.

FERDIG I 2024

Presidentens forslag om endringer i grunnloven kommer før valget til den russiske nasjonalforsamlingen i 2021. Den siste tiden har det styrende partiet Forent Russland gjort det dårlig på målingene.

Det har lenge vært spekulert på hvordan Putin kan komme til å reformere det politiske systemet i Russland før 2024. Da er hans presidentperiode over, og Putin må ifølge grunnloven forlate presidentposten.