Pusser opp kaserner på Setermoen for amerikanerne

Forsvarsbygg skal bruke 10-12 millioner kroner på å dekke to av det amerikanske marinekorpsets behov knyttet til eiendom, bygg og anlegg i Setermoen leir, skriver avisa Nye Troms. Forsvarsdepartementet ga for en knapp måned siden Forsvarsbygg i oppdrag å utbedre de tre kasernene som amerikanerne bruker og å legge til rette for økt bespisning i kjøkken- og messebygget i Setermoen leir. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 1. januar 2020. – Amerikanerne har flere behov enn dette i Setermoen leir, men det har vi nå ei nærmere utredning på. Det vi i første omgang skal gjøre, er å dekke to åpenbare behov hvor vi har løsningene klare og tidshorisonten for å få løsningene på plass er relativt kort, forteller prosjektsjef Anders Martinsen i Forsvarsbygg til Nye Troms.