Nyheter

KAMPANJE: Informasjon om psykisk helse er delt ut i Forsvarets avdelinger.
KAMPANJE: Informasjon om psykisk helse er delt ut i Forsvarets avdelinger.

Verdensdagen for selvmordsforebygging

Forsvaret har nullvisjon mot selvmord. Nå gjennomføres en kampanje.

Publisert

FN markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september for å sette søkelys på at forebyggende arbeid fungerer for å redusere antallet selvmord.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Rådet for forebygging av selvmord er et underutvalg av Forsvarets hovedmiljøarbeidsutvalg (FHAMU) og har som hovedformål å forebygge selvmord i Forsvaret. Rådet ledes av kommandør Ronny Kristoffersen.

I 2020 tok Forsvarssjefen inn i virksomhetsplanen at Forsvaret har en nullvisjon mot selvmord.

Rådet fikk en halv million kroner i 2021 for å sette i gang en kampanje. Fokuset er på hva hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra til at selvmord i Forsvaret går ned, med innspill til personer som sliter om hva man selv kan gjøre. Gjennom dette arbeidet skal Forsvaret bidra til å oppfylle regjeringens handlingsplan for å forebygge selvmord. Forsvarsministeren har undertegnet denne planen, sammen med åtte andre statsråder.

Kampanjen retter seg mot både vernepliktige og ansatte, med plakater og brosjyrer som distribueres til Forsvarets avdelinger, i tillegg til informasjon på Forsvarets nettsider og på intranett.

Les også: Soldataksjonen fikk Olafprisen for arbeid med å forebygge selvmord

Forsvarets kampanje for forebygging av selvmord supplerer Tillitsvalgtordningens (TVO) kampanje for psykisk helse.

God helse er FNs bærekraftsmål nummer tre, og en del av dette er å hindre for tidlige dødsfall og fremme god mental helse og livskvalitet.

Powered by Labrador CMS