PST-sjefen mener sakene med Frode Berg og Ølen betong kan svekke tillit

Frode Berg- og Ølen Betong-sakene kan ha svekket tilliten til de hemmelige tjenestene, mener PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. – Det er vel ikke til å legge skjul på at tilliten til tjenestene kan svekkes noe på kort sikt, på grunn av negativ omtale i mediene, men jeg er ganske sikker på at vi skal sørge for at vi har et godt renommé, sier han til NTB.