PST: Økt cybertrussel fra Kina og Russland

Fremmede staters etterretning mot Norge vil øke, mener PST. De peker særlig på Russland og Kina. Da PSTs  trusselvurdering ble lagt fram mandag 4. februar, understreket PST-sjef Benedicte Bjørnland at etterretningstrykket øker. Det gjelder spesielt datanettverksoperasjoner. Russland ble trukket fram som den største trusselen, men PST advarte også om Kina – og IT-giganten Huawei. Selskapet har vært brukt som utstyrsleverandør både av Telia og Telenor. Den kinesiske ambassaden i Oslo tar avstand fra vurderingen til PST, skriver NRK. (NTB)