Kultur:

På grunn av korona-pandemien vil det ikke bli tradisjonell Julegudstjeneste i Akershus slottskirke i 2020. Bildene er fra videoinnspilling av julegudstjenesten for 2020.
På grunn av korona-pandemien vil det ikke bli tradisjonell Julegudstjeneste i Akershus slottskirke i 2020. Bildene er fra videoinnspilling av julegudstjenesten for 2020.

Annerledes jul for kirkeparaden

Feltprost Knut Espen Høidal ber alle i Forsvaret bruke 30 minutter på årets digitale kirkeparade.

Publisert

Covid-19 har endret mange tradisjoner og planer i forkant av årets julefeiring. Dette gjelder også den tradisjonsrike kirkeparaden i Forsvaret.

Sjefen for Forsvarets tros- og livssynskorps, Knut Espen Høidal ønsker at de som ikke fysisk får ta del i kirkeparaden i Oslo eller øvrige deler i kongeriket, kan delta i denne kirkeparaden digitalt.

Les også: Pakket inn ALT i julegavepapir

Flere står bak

Under årets kirkeparade er det flere som deltar. Fra Forsvarets fellestjenester bidrar Forsvarets musikk, Forsvarets mediesenter og Forsvarets tros- og livssynskorps. I tillegg deltar sangere fra det Norske solistkor.

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen tar også del i denne tradisjonen. Han tenner Forsvarets minnelys, sier kongeønsket og gir en julehilsen til alle soldater og ansatte.

- Vi prøver å tilpasse oss i den situasjonen vi er i.
- Vi prøver å tilpasse oss i den situasjonen vi er i.

– Militære avdelinger i Oslo har hvert år kirkeparader i Akershus slottskirke. Det har ikke vært mulig i år på grunn av pandemien. Da måtte vi tenke nytt. Gjennom et godt samarbeid med Forsvarets mediesenter har vi fått laget en digital kirkeparade, sier sjefen for Forsvarets tros- og livssynskorps, Knut Espen Høidal forteller til Forsvarets forum:

– Jeg må berømme støtten som mediesenteret har gjort med tanke på opptak og redigering og alt som har blitt gjort for å realisere det. Samarbeidet fungerer veldig godt. Forsvarets musikk og sangere fra Det norske solistkor deltar og gjør kirkeparaden til en minnerik opplevelse.

Les også: - Julestjerna skal være et friskt pust

Sterkt fokus på tradisjoner

- Julehøytiden er en tid for glede og felleskap, men også en tid som kan være sår for mange i form av at det som er vondt og vanskelig kommer også tett på. Også savnet etter de som er gått bort blir forsterket i julen. Når Forsvarets minnelys i Akershus slottskirke blir tent i begynnelsen av kirkeparaden minnes vi dem som har gitt sitt liv i Forsvarets tjeneste. Jeg synes det er viktig at det blir markert og også løftes frem på vei inn i høytiden.

Også andre steder i Forsvaret er det i år blitt produsert digitale arrangement i forbindelse med jul. Det er produsert en digital julegudstjeneste spilt inn i Hamar domkirke for personell som er i utenlandstjeneste. I Sjøforsvaret er det gjort opptak fra forskjellige lokasjoner som blir lagt ut på julaften.

- Vi prøver å tilpasse oss i den situasjonen vi er i og bringe julebudskapet ut til Forsvarets personell. Det er et spennende prosjekt som gjør at vi kan nå ut til enda flere. Digitale opplegg kan jo likevel ikke gi den samme fellesskapsfølelsen som de tradisjonelle kirkeparadene og julegudstjenestene gir. Kirkeparaden er lagt ut på Forsvaret.no. Jeg oppfordrer alt personell til å sette av en halvtime i en travel førjulstid til å delta i årets digitale kirkeparade.

– Blir det tilbud til andre trossamfunn også?

– Kirkeparade har tradisjonelt vært knyttet til den kristne julehøytiden. Det er en sentral del av Forsvarets tradisjoner som det er viktig å videreføre. I et tros- og livssynsinkluderende forsvar tenker vi det er viktig at markeringer knyttet til ulike tro og livssyn skal supplere hverandre, ikke erstatte hverandre. I fjor var det vår felthumanist som tjenestegjør på Krigsskolen som tilrettela for planlegging av kirkeparaden for Krigsskolen, mens selve gudstjenesten ble gjennomført av en kristen feltprest.

– Felthumanisten ledet tidligere samme år den første gjennomføringen av en ny tradisjon i Forsvaret, markering av FNs menneskerettighetsdag. Samtidig er det også en mulighet for en humanistisk markering i forbindelse med julen, noe som kommer til uttrykk i den nye håndboken for Forsvarets tros- og livssynskorps hvor det er ordning for markering av vintersolhverv. Dette har ikke vært mulig å få gjennomført i år fordi vår felthumanist er i permisjon.

Les også: Gudstjeneste kan hentes fra «skyen»

Powered by Labrador CMS