Nyheter:

Oslo 20201118. 
Statsminister Erna Solberg under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.
Foto: Heiko Junge / NTB
Oslo 20201118. Statsminister Erna Solberg under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Foreslår å heve aldersgrensen for statlige ansatte fra 70 til 72 år

Forslaget fra regjeringen kan få konsekvenser for forsvarsansatte.

Publisert Sist oppdatert

I dag er aldersgrensen for statlige ansatte 70 år. Regjeringen foreslår nå å heve denne aldersgrensen til 72 år.

Forslaget sendes ut på høring, hvor fristen er 28. februar, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

Økt aldersgrense vil gi staten bedre mulighet til å beholde erfaren arbeidskraft og spisskompetanse, heter det i meldingen.

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Forsvarets forum har tildligere skrevet en rekke saker om særaldersgrensen for militært tilsatte i Forsvaret. Den innebærer en plikt til å avtre ved fylte 60 år.

Dette forslaget fra regjeringen omhandler imidlertid ingen punkter om særaldersgrensen og vil derfor kun angå de sivilt tilsatte.

«Høringsnotatet omhandler ikke arbeidet med fremtidig regelverk for særaldersgrenser og går heller ikke inn på folketrygdlovens regler om pensjon.» står det i Høringsnotatet.

Forsvarsdepartementet har tidligere uttalt at de er «sterkt kritisk» til å avvikle særaldersgrensen. Det skrev departmentet i sitt høringssvar på et forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å fjerne plikten til å fratre ved 60.

– En slik avvikling vil kunne få store konsekvenser for Forsvarets videre utvikling, både på kort og lang sikt, skriver Forsvarsdepartementet (FD).

Høringssvaret kan leses i sin helhet her.