Nyheter:

Politietterforskning av fregattforliset trolig ikke klar før jul

Havarikommisjonens rapport legges fram fredag. Politiet vil se den før de konkluderer i sin etterforskning.

Fredag 8. november er det ett år siden natten fregatten KNM Helge Ingstad og oljetankeren Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Havarikommisjonen kommer da til å legge fram delrapport 1 fra ulykken, som omhandler perioden frem til og med ulykken. 

– Vi er spent på hva Havarikommisjonen konkluderer med. Vi må se om det er noen forskjeller der fra vår egen etterforskning, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt til Forsvarets forum.

Forliste på vei hjem

Det var på vei hjem fra Natos gigantøvelse Trident Juncture i Trøndelag i fjor at fregatten og oljetankeren kolliderte utenfor Stureterminalen klokken 4 om natten. KNM Helge Ingstad fikk en stor flenge i skroget og lensepumpene klarte ikke å ta unna vannet som trengte inn. Det mistet styringen og fikk hjelp av slepebåter til å dyttes nær land. Ingen mistet livet i kollisjonen eller  ble alvorlig skadet i ulykken.

Flere aktører har igangsatt undersøkelser av hendelsen, deriblant Sjøforsvaret selv og Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, i tillegg til politiet.

– Vi holder på med vårt. Vi skal se om noen har gjort noe galt. Vi har ikke konkludert ennå, sier politiadvokat Mevatne.

Han tviler på at de blir ferdige før nyttår. Deretter er det Riksadvokaten som bestemmer om det eventuelt skal tas ut tiltale mot noen. 

Politiet holder muligheten åpen for at Havarikommisjonens rapport kan gi nye opplysninger i saken. 

– Vi har etterforsket parallellt og bare utvekslet noen faktaopplysninger. Vi er ikke bundet av hverandre. Rapporten deres skal gjennom en prosess internt hos oss, sier Mevatn. 


Foreløpig rapport skisserte tre aktører

Havarikommisjonen la fram sine foreløpige funn allerede 29. november 2018, elleve dager etter ulykken. Der skrev de at ulykken er komplisert og involverer flere enkeltmennesker, brobesetninger, fartøy, trafikksentral og samspillet mellom disse.

De gjennomførte intervjuer med brobesetningen på Sola TS allerede samme dag som ulykken. Dagen etter gjennomførte de intervjuer med brobesetningen på KNM Helge Ingstad. Losen om bord på Sola TS og personell på vakt med Fedje sjøtrafikksentral ble også intervjuet. 

Det ble sikret ferdselsdata, lydopptak, radardata, data fra broen på fregatten og data fra det automatiske identifikasjonssystemet (AIS) fra Kystverket. 

Rapporten inneholder en rekke detaljer fra timene og minuttene før kollisjonen. Havarikommisjonen skriver at de betrakter brobesetningen på KNM Helge Ingstad, brobesetningen på Sola TS og sjøtrafikksentralen som sentrale aktører. 

Komplisert årsaksbilde

Kommisjonen skriver at det var klart natten 8. november og at Sola TS lå til kai med betydelig lys da det først ble synlig for KNM Helge Ingstad. På avstand ville det være vanskelig å skille mellom lysene fra skipet og lysene fra terminalen. Sola TS brukte dekklys også etter at de la fra kai, noe som førte til at fregattbesetningen ikke så navigasjonslaternene, heter det i den foreløpige rapporten. 

– Havarikommisjonens foreløpige analyse er at ingen enkelt handling eller hendelse ledet til ulykken, men at ulykken kan forklares med en rekke sammensatte faktorer og omstendigheter, står det i rapporten.

Havarikommisjoenens undersøkelse skal ikke ta stilling til sivil- eler strafferettslig skyld eller ansvar.