Politiet ber Heimevernet stå klare

Heimevernet (HV) har hatt samtaler med Politiet om å gjøre forberedelser til eventuell bistand.

– Dersom politiets ressurser blir uttømte på grunn av denne situasjonen, vil de kunne sende en bistandsanmodning til Forsvaret for personell, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet til Bergens Tidende.

Anmodning går via FOH

Til Forsvarets forum utdyper Grosberghaugen at dette er helt standard prosedyre. Dersom politiet trenger bistand, sender de en anmodning til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Der tas det en avgjørelse. 

 Det går også en varsling direkte fra politiets sjef til lokale militære sjef, for å korte ned tiden hvis det er det det står på, forklarer han.

Han legger vekt på viktigheten av å bruke mekanismene og samarbeidsforaene som er etablert, og nevner Fylkesmannens beredskapsråd, kommunalt beredskapsråd og totalforsvarsforum på nasjonalt nivå.

– Det handler om å få en helhetsoversikt over situasjonen og gjøre riktige prioriteringer, sier kommunikasjonssjefen.

Skal støtte når politiets ressurser er uttømt

– Når politiets ressurser et uttømt skal Forsvaret være i stand til å støtte med de ressursene Forsvaret kan tilby. Kanskje helsevesenet er mer aktuelt her nå, men flere etater blir berørt av denne situasjonen, uten at vi vet hva det innebærer per nå, fortsetter han.

– Hvor vanlig er det med bistandsanmodning?

– Det er egentlig ganske vanlig. Dette gjøres jo hvis det er skogbrann av stort omfang for eksempel, eller det kan være behov for vakthold av ulike årsaker. Det gjelder ikke bare HV - men hele Forsvaret. Men det er ikke så ofte det er en pandemi erklært i området.

Grosberghaugen sier at de har utsatt mye trening for å bevare sin evne til å støtte det sivile samfunnet dersom det blir nødvendig. Han legger til at de gjør mange tiltak for å sikre at færrest mulig blir smittet.

Mens HV har valgt å utsette øvelser, stanser Sivilforsvaret interne kurs eller øvelser der store mengder samler seg.

– Det er viktigere å være friske og operative i en periode nå enn å øve og trene. Vi kan sakene våre, sier Stein Morten Rønningen i Sivilforsvaret til Bergens Tidende.

Rettelse: I denne saken sto det først at det var gitt varslingsordre til Heimevernet fra Politiet. Det stemmer ikke, de har hatt samtaler. Rettelsen er gjort 15.04.