Nyheter:

Politi og militærpoliti kjører sammen

Foruten norsk politi, patruljerer også en hel bataljon av utenlandsk og norsk militærpoliti øvelsesområdet under Trident Juncture.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret og Politidirektoratet er som ved tidligere øvelser enige om at sivilt politi og militærpoliti kan patruljere sammen under Nato-øvelsen. Under denne Nato-øvelsen skal også militærpoliti fra andre nasjoner kjøre i samme biler som sivilt politi, og også i sine egne og innleide biler.

– Kjempespennende for meg, sier førstegangstjenestegjørende Emma Tuneid som er med i politibilen som politibetjent Stig Kolstad kjører. Vi treffer dem i Hedmark, i det som er Rendalen kommune sentrum.

– Jeg er vernepliktig i militærpolitiet og har vært i Forsvaret i tre måneder, forteller Tuneid.

– Hadde du forventet slik tjeneste da du rykket inn i høst?

– Nei, absolutt ikke. Dette er veldig interessant for meg. Jeg skal bidra så godt jeg kan og så skal vi også ha med oss internasjonal militærpoliti i dagene som kommer, sier Tuneid.


Politibetjent Stig Kolstad forteller at de har et stort område å holde oversikt over.

– Vi har kjørt fra Savalen, til Tynset og nå ned riksveien til Rendalen. Så det er lange veistrekninger vi skal operere i og langs, sier han.

Pressekontakt Roar Hanssen i Politidirektoratet opplyser at åtte polititjenestemenn til enhver tid vil patruljere området med norsk og internasjonal militærpoliti.

– Det er åpenbart at det blir mer politi på veiene i øvelsesområdet enn det normalt er. Patruljene skal i hovedsak operere og brukes i forbindelse med hendelser som har med Nato-øvelsen å gjøre, sier Hanssen.


En hel MP-bataljon med 364 militærpolitisoldater jobber under øvelsen. Til nå har MP-bataljonen sørget for eskorter av over 500 militærkolonner og dessuten vært involvert når det har skjedd mindre og større trafikkulykker. Den multinasjonale bataljonen er under norsk ledelse, av sjef for Forsvarets militærpolitiavdelingen, oberstløytnant Terje Ludolf Myhre. Kanadiske Darren Lemire er hans stabssjef. Lemire sier Nato har forhåndsplaner om hvordan militærpolitiet felles skal utføre sine oppgaver.

– Men vi er selvsagt avhengig av sivilt politi og myndigheter for å gjennomføre oppdraget vårt. Vår oppgave er blant annet å sørge for sikkerhet i trafikken og generell sikkerhet for styrkene på bakken, sier han.

De ti nasjonene som er med i MP-bataljonen er: Norge, Canada, Tyskland, Danmark, Sverige, Polen, USA, Romania, Belgia og Italia. Flere av nasjonene har med egne militærpolitibiler.