Planlegger storøvelser

Forsvaret planlegger for to store øvelser i årene som kommer, skriver Fremover. I 2021 planlegges øvelsen Joint Viking med deltakelse av 20.000 soldater, mens Cold Response i 2022 planlegges med mellom 30.000 og 45.000 soldater.