Nyheter:

NYBYGG: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes. Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg
NYBYGG: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes. Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg

Planlegger nye Evenes flystasjon

Slik ser Forsvarsbygg for seg at byggene til de nye maritime patruljeflyene på Evenes kan bli seende ut.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarsbygg er godt i gang med planleggingen av nye Evenes flystasjon. Norges nye kampfly, F-35, skal være operativ på Evenes fra 2021. Flyplassen skal som kjent være fremskutt base for kampflyene.

Året etter, i 2022, er det meningen at de nye maritime patruljeflyene P8 Poseidon (MPA) skal ha Evenes som hovedbase. Totalt skal det brukes 4,1 milliarder kroner på å bygge ut Evenes flystasjon.Nye bygg. Totalt skal det anskaffes fem fly med støttesystemer som skal ivareta maritim
overvåking. P8 Poseidon erstatter både P-3 Orion på Andøya flystasjon og DA-20 Jet Falcon som opererer ut fra Gardermoen flystasjon.

– Forsvarsbygg har i oppdrag å sikre at tilstrekkelig bygg og anlegg (EBA) og
infrastruktur er på plass innen 1. august 2022 slik at vi sammen med Forsvarsmateriell og Luftforsvaret kan starte prøvedriften. Innen utgangen av første kvartal 2023 skal all EBA skal være klar til Forsvaret for full drift, melder Forsvarsbygg.

– Det som planlegges
bygget skal dekke de nasjonale MPA-behovene på Evenes, og består av kontor- og administrasjonsfasiliteter for 333-skvadronen og vedlikeholdsskvadronen, to vedlikeholdshangarer, én vaskehall og om lag 60.000 kvadratmeter flyoperative flater, sier John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon.


Stram tidsplan. Gjennom arbeidet med konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon, som også er et oppdrag til Forsvarsbygg generelt, så ble det også sett på muligheten for fremtidige utvidelser av kapasitetene på flystasjonen dersom det blir behov for det.

Tidsplanen for MPA-prosjektet er stram og for at Forsvarsbygg skal få på plass
nødvendig EBA og infrastruktur til 1. august 2022, må forprosjektet godkjennes av Stortinget juni 2019.

Dette blir de viktigste milepælene fremover: 
* 1. august 2021 kommer de første jagerflyene for å øve og trene. 
* 1. januar 2022 overtar de oppdraget fra Bodø. 
* I august 2022 skal byggene til P-8-flyene stå ferdig. 
* I første kvartal 2023 skal flyene være operative.