Nytt om navn:

Petter Iversen

Brigader Petter Iversen trådte tirsdag 5. mars inn i stillingen som NK/fagdirektør ved Forsvarets sanitet. Iversen overtar etter brigader Dag Hjelle som går over i pensjonistenes rekker. Petter Iversen ble i statsråd 8. februar utnevnt til brigader i Hæren og beordret til stillingen som NK/fagdirektør i Forsvarets sanitet. Iversen kommer fra jobben som sjef for Kirurgi- og akuttmedisinsk avdeling ved Forsvarets sanitet.