Personellmangel

​Norske etterretningsleveranser til Nato og USA kan bli hardt rammet på grunn av personellmangel, skriver aldrimer.no. Uten umiddelbare tiltak vil Forsvarets maritime overvåkingskapasitet i nord i løpet av uker og måneder bli så svekket at det vil føre til bortfall av kritisk viktige etterretningsleveranser til Nato i følge nettstedet.