Nytt om navn:

Per Gunnar Grosberghaugen

Major Per Gunnar Grosberghaugen (42) fra Hamar blir ny kommunikasjonssjef i Heimevernet. Grosberghaugen kommer fra stillingen som planoffiser i Forsvarets spesialkommando og får opprykk til oberstløytnant.