Over hundre Hercules-fly satt på bakken

US Air Force har funnet sprekker i vingene på enkelte av sine C-130J transportfly. Det er samme flytype som brukes av det norske luftforsvaret.

Publisert Sist oppdatert

US Air Force har satt en stor del av sine Hercules C-130 transportfly på bakken. Årsaken er at det ble funnet sprekker i vingene på flyene under normalt vedlikehold. Totalt 123 C-130H and C-130J fly skal nå sjekkes grundig for å finne ut av omfanget av skadene som har oppstått på midten ved nedre vingefeste, kalt «rainbow fitting».

Det norske luftforsvaret bruker også Hercules C-130J. Men de norske flyene er i drift som normalt, skriver kommunikasjonssjefen i Luftforsvaret i en mail til Forsvaret forum.

– Luftforsvaret er kjent med saken fra US Air Force vedrørende sprekker i vingefestene på sine C130-J og C130-H, men våre C-130J fly er i drift som normalt.
De 123 flyene som inspiseres nærmere for sprekkdannelser i US Air Force, har over 15 000 flytimer. Luftforsvarets fly har et lavere flytimetall enn dette. Med den informasjon som er kjent per nå vil våre fly derfor ikke være berørt, skriver oberstløytnant Stine Barclay Gaasland.

123 FLY AV TOTALT 450

Hvis ingen flere defekter blir funnet skal de amerikanske flyene tilbake i normal drift.
Så langt har åtte Hercules-fly vært gjennom inspeksjonen og er tilbake i tjeneste, ifølge Air Mobility Command som operer transportflyene.

– Luftforsvaret blir fortløpende orientert gjennom USAF/C-130J Joint User Group om status på funn etter at USAF har inspisert sine fly. Eventuelle aksjoner for Luftforsvarets C-130J flåte, som følge av videre utvikling i saken, vil tas etter en faglig vurdering og rådgivning av Forsvarsmateriell/Luftkapasiteter som er fagmyndighet på vårt materiell, skriver Gaasland.

US air force har totalt 450 fly av typen C-130H and C-130J. Air Mobility Command kan ennå ikke si hvor lang tid det tar før alle flyene er tilbake i normal drift.