Dette var Oslo T-bane natt til fredag.

Forsvaret ble tilkalt etter at brann og
redningsetaten har gjort et «funn».

Det hele er heldigvis bare en øvelse, og «funnet» simulerer den dødelige substansen saringass.

Målet med øvelsen var å trene sammen med de andre nødetatene.

Siste ledd i øvelsen: Nedspylingen av de som har håndtert det kjemiske stoffet.

Terrorøvelse på T-banen

Forsvaret øvde sammen med nødetatene.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets CBRN-kapasiteter trente natt til fredag 25. september sammen med sivile nødetater i Oslo. Målet var å øve på å håndtere et gassangrep på T-banen.

Aktiviteten natt til fredag var del av en større øvelse i regi av Forsvarets ABC-skole denne uken. CBRN-personell fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren har øvd sammen med sivile etater som blant annet Ambulansetjenesten og Brann- og redning.

CBRN-miljøet pleier normalt å øve i en større skala med allierte i utlandet, men grunnet reiserestriksjoner og Covid-19 ble denne øvelsen organisert i sentrale og urbane strøk i Oslo og omegn.

– Det er viktig at vi får trent og øvd med sivile aktører da det er det som er mest realistisk, sier Preben Aursand i Hærens kommunikasjonsavdeling,

– CBRN-personell i Forsvaret skal kunne støtte nødetatene ved reelle hendelser. Dette kan være alt fra terroraksjoner til ulykker i forbindelse med frakt av farlige stoffer, sier han.

Alle foto: Frederik Ringnes, Hæren

Les også: Bli med franske CBRN-soldater på gassøvelse under Trident Juncture i 2018.