Nyheter:

Opp og ned

Forsvaret er viktigere enn før, men kvaliteten oppleves som lavere, viser meningsmåling.

Publisert Sist oppdatert

​Folk og Forsvar publiserer hvert år en meningsmåling med spørsmål om befolkningens forhold til Forsvaret. Nå er tallene for 2017 klare. De viser at 89 prosent er positive til å ha et militært forsvar. Det er det høyeste tallet siden 2008.
– Det er positivt å se at det er en økende interesse for Forsvaret. I forbindelse med valgkampen har forsvars- og sikkerhetsspørsmål fått mer oppmerksomhet enn på lenge, sier Monica Mattsson Kämpe som er generalsekretær i Folk og Forsvar.
Hun tror at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at mange har blitt mer bevisste på viktigheten av å ha et nasjonalt forsvar. Men samtidig som antallet som er positive øker, går pila i den andre retningen når det gjelder kvaliteten på Forsvaret.
–37 prosent mener Norge har et forsvar av høy kvalitet. Det er en negativ utvikling. Tallene var på henholdsvis 46 prosent og 41 prosent for 2015 og 2016. Jeg tror dette henger sammen med at økt fokus på Forsvaret også fører til at flere også får øynene opp for at det også er mangler og ting som kan gjøres bedre, sier Kämpe.

Verneplikt. Undersøkelsen viser også at halvparten mener at dagens forsvarsbudsjett er for lite. Samtidig står verneplikten fjellstøtt. Åtte av ti ønsker å beholde verneplikten. Denne andelen har økt de siste årene.
– Vi ser at det er bred enighet blant de politiske partiene om at verneplikten er viktig.
En ting som er interessant er at blant Kristelig Folkeparti sine velgere så svarer hele 98 prosent at de er positive til et militær forsvar. Likevel er det bare 65 prosent av disse som svarer at de ønsker å beholde verneplikten. Her er det bare Sosialistisk Venstreparti som scorer lavere, mens Senterpartiet er oppe på 92 prosent, sier Kämpe. 
Hun mener tallene er ekstra interessante i et valgår.
– Vår jobb er å skape litt engasjement og interesse rundt dette temaet.
– Var det noe som overrasket deg med tallene?
– For første gang har vi også tatt med spørsmål om norsk forsvarsindustri. Her vet man jo at det finnes en del motforestillinger. Likevel er 7 av 10 positive. Det mener jeg er ganske høyt i forhold til det man kunne forvente, sier hun.