Ønsker mer til forsvar

Ap foreslår i sitt alternative budsjettforslag å styrke Heimevernet (HV) med 88 millioner kroner. I tillegg legger de mer penger inn i Hærens behov for helikoptre, og vil starte et forprosjekt på anskaffelse av nye stridsvogner. Ap vil også styrke finansieringen av nye bygg ved garnisonen i Porsanger i Finnmark, skriver VGOgså Senterpartiet ønsker å styrke beredskapen i sitt alternative budsjettforslag. De ønsker blant annet å bruke 1 milliard kroner mer på Hæren enn regjeringen legger opp til. Sp vil også ha 300 ekstra HV-millioner og gjenopprette Sjøheimevernet, skriver Nettavisen.