Ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler

Ombudsmannen for Forsvaret bør endres til Ombudet til Forsvaret, heter det i et forslag fra Arbeiderpartiets Ina Libak og Anette Trettebergstuen. De ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler i offentlig sektor.
– Det er tullete at en kvinne som for eksempel har lyst til å bli sjef i politiet (lensmann) eller en kommune (rådmann) samtidig må få en «mannstittel». De kjønnsspesifikke titlene har gått ut på dato, og det er på høy tid at de endres, sier Trettebergstuen til Dagbladet.