Omdømme i bedring

Forsvarets omdømme er noe styrket i 2017 og 2018. Det viser Forsvarets innbyggerundersøkelse 2018, den er laget av Kantar TNS. Omdømmet var svakere i 2016. Da hadde 52 prosent et ganske eller meget godt inntrykk av Forsvaret. I 2018 mener 59 prosent det samme. Les mer på forsvaret.no