Ole Morten Sandquist

Flaggkommandør Ole Morten Sandquist er utnevnt til kontreadmiral i stillingen som forsvarsattaché ved ambassaden i Washington.