Økt russisk flyaktivitet utenfor Norge

I 2018 var det markant økning i russisk luftaktivitet utenfor norskekysten, skriver Nettavisen, og viser til tall fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Ivar Moen ved FOH forklarer at den økte aktiviteten blant annet kommer som følge av Nato øvelsen Trident Juncture.
– Utviklingen fram til oktober og begynnelsen av november i fjor, var innenfor normalen. Men gjennomføringen av NATO-øvelsen Trident Juncture medførte at tallene ble noe høyere for 2018 enn tidligere år. Det var som ventet, sier Moen til Nettavisen.