Nyheter:

Øker ledergruppen sin med verdifull kompetanse

På kort tid får sjefen for Heimevernet to kvinner inn i ledergruppen.

Publisert Sist oppdatert

Elisabeth Gifstad Michelsen blir om kort tid utnevnt til brigader og overtar som nestkommanderende i Heimevernet (HV), mens kommandørkaptein Marit Strengen blir den første kvinnelige distriktssjefen i HV når hun overtar som sjef for Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01), som dekker fylkene Østfold og Vestfold.

Strengen ser fram til å bli ny distriktssjef i fylket hun har vokst opp i.

Lokalkunnskapen blir verdifull i jobben

– Jeg er født og oppvokst i Østfold og bor der nå. Lokalkunnskapen blir verdifull i jobben, sier Strengen, som overtar jobben i løpet av august.

MYE KOMPETANSE

Generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef for HV, er glad for den kompetansen han nå får inn i ledergruppen sin.

– Det er selvsagt hyggelig at vi har fått to nye kvinnelige sjefer, men viktigst for oss er den kompetansen de kommer med. Marit Strengen har erfaring fra HR og kommer fra stillingen som G1/ personellsjef i Heimevernsstaben. Elisabeth Gifstad Michelsen har mye ekspertise fra logistikk og har blant annet erfaring som sjef for Logistikkbataljonen. Dette vil gi oss en mer sammensatt ledergruppe i HV, sier Kristoffersen til Forsvarets forum.

Dette vil gi oss en mer sammensatt ledergruppe i HV

Strengen har jobbet mye med HR og da spesielt med operativ HR, både i spesialstyrkene og nå i Heimevernet.

– Jeg vil tro at denne typen erfaring gjør at jeg er valgt til jobben. Kristoffersen har selv uttalt at han vil satse på personellet i HV og da har jeg en verdifull kompetanse på området, sier Strengen.

FØRSTE KVINNELIGE

Hun har ikke reflektert så mye over at hun faktisk blir den første kvinnelige distriktssjefen i HV og ser nesten på det som en ulempe.

Samtidig er det ingen fordel for meg at jeg er kvinne, heller en ulempe

– Det er mindre viktig for meg og andre tenker nok mer på det enn jeg gjør. Samtidig er det ingen fordel for meg at jeg er kvinne, heller en ulempe. Vi kvinner må alltid overbevise at vi fortjener jobben. Slik er det ofte i Forsvaret. Men jeg ser at det er viktig med kvinnelige rollemodeller og siden det blir flere kvinner også i HV de neste årene, så er det viktig at vi har kvinner i alle funksjoner dersom vi skal klare å rekruttere fra begge kjønn, sier Strengen.