Øker bidraget i Afghanistan

​Det norske militære bidraget i Afghanistan økes med ti personer fra 2018. Regjeringen har tidligere besluttet å videreføre det militære bidraget på om lag 50 personer i hele 2018. Etter anmodninger fra Nato og allierte økes nå dette bidraget.