Nyheter:

Ny talsperson for forsvarssjefen

Eystein Malkenes Kvarving er utnevnt til brigader i Luftforsvaret. Han blir talsperson for forsvarssjefen og nestkommanderende i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet.

Kvarving er nå sjef for kommunikasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter. Tidligere har han blant annet vært fungerende sjef for Forsvarets mediesenter. 

Kvarving overtar etter generalmajor Ingrid Gjerde, som er blitt sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben.