Lars Christian Aamodt

Brigader Lars Christian Aamodt (52) er utnevnt til generalmajor og blir nestkommanderende og stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.​​​​​​ Les mer​. 

Publisert 27. januar 2017 13:17.. Sist oppdatert 6. juli 2017 14:44.