Nytt artilleri til Hæren

Hæren vil få nytt 155mm artilleri av typen K9 Thunder. Hovedleveransen av det nye artilleriet vil skje i 2020 og har en ramme på ca. 3,2 milliarder kroner.
– De første vognene vil komme til Rena, hvor vi har våpenskolen og Hærens hurtige reaksjonsstyrke. Deretter vil Setermoen få sine vogner, sier generalmajor Odin Johannessen til forsvaret.no