Ubåtstab på 40 ansatte

23 personer jobber i dag med forsvarshistoriens nest største anskaffelse – ubåtprosjektet. Snart blir de enda flere.

Publisert Sist oppdatert


I forbindelse med at Forsvarsmateriell (FMA) trapper opp arbeidet rundt anskaffelsen av nye ubåter, søker man nå blant annet etter plankoordinator ved Haakonsvern i Bergen. Etter hvert vil enda flere komme til, og staben ende opp på nesten det dobbelte av i dag, opp mot 40 personer.

Ubåtprosjektet er det største og mest omfattende av prosjektene underlagt FMA Maritime kapasiteter, og etter F-35 kampfly, den største norske materiellinvesteringen noensinne. 
Arnth Lien er delprosjektleder i Prosjekt nye ubåter.
– Det er ikke et krav eller nødvendig å ha tidligere erfaring med ubåter for å være aktuell som plankoordinator, sier Lien. Han er delprosjektleder styrkeproduksjon og har tidligere vært sjef for ubåtvåpenet.

Bindeledd. – Plankoordinatoren skal være prosjektleders høyre hånd når det gjelder å overvåke og oppdatere alle prosjektplanene, opplyser Lien. Personen som tilsettes i den nye stillingen skal koordinere alle prosjektplaner opp mot byggeverft og samarbeidspartner. Å utarbeide prognoser for fremtidig ressursbehov blir også blant arbeidsoppgavene.

Tysk-norsk. Forsvarsdepartementet valgte tidlig i 2017 å inngå samarbeid med Tyskland om de nye ubåtene, som etter planen skal bygges av tyske ThyssenKrupp Marine Systems. Verftet ligger i Kiel. En endelig kontrakt skal signeres i 2019 og først etter det kan byggingen starte. Inkludert våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold, er investeringen ifølge Forsvarsdepartementet beregnet til 41,3 milliarder kroner.