Stoltenberg: – Avtalen er nå i fare

NATOs generalsekretær sier det ikke er gjort framskritt i diskusjonene med Russland om INF-avtalen.

Stoltenberg ledet fredag årets første møte i NATO-Russland-rådet. INF-avtalen var hovedtema for samtalene.

INF-avtalen ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987. Den forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

– Avtalen er nå i fare, og dessverre har vi ikke sett noen tegn på gjennombrudd, sa han etter møtet. Ifølge ham er NATO og Russland grunnleggende uenige om saken.

Både USA og NATO anklager Russland for å ha brutt avtalen ved å utplassere en ny type raketter kalt SSC-8. Russland har derimot nektet for at rakettene utgjør et brudd på avtalen.

USA uttalte på NATOs utenriksministermøte i desember at hvis Russland ikke har begynt å overholde avtalen igjen innen 2. februar, så vil de sette i gang prosessen med å trekke seg ut av den. Prosessen med å trekke seg ut varer i seks måneder.

De nye rakettene, som i Russland går under navnet 9M729, beskrives som billige å bygge og lette å flytte rundt og gjemme vekk.

Samtidig kan de bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel, ifølge NATO.